Skip to main content

Logistik och SCM

SCM-programvara hjälper dig att hantera alla delarav distributionskedjan på ett effektivare sätt—från prognostisering till leverans.

Epicor Logistik- och SCM-programvara

Epicor kombinerar innovativ teknik med djupgående branschexpertis för att hjälpa distributörer, tillverkare och återförsäljare att få en mer effektiv distributionskedja. Tack vare en tydligare översikt över din distributionskedja kan du eliminera dolda kostnader och rensa bort aktiviteter som inte ger mervärde. Epicor erbjuder lösningar inom SCM, försörjning, lager, dataintegrering, expedition och frakt som hjälper dig att kontrollera kostnader och uppfylla kundernas förväntningar gällande hastighet och service – oavsett om du behöver optimera lagret för ett enda försäljningsställe eller integrera hela den globala distributionskedjan.