Skip to main content

ระบบ ERP และธุรกิจ ซอฟต์แวร์การบริหารจัดการ

ค้นหาแพลตฟอร์มสำหรับองค์กรที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ.

ERP คืออะไร

ระบบการวางแผนทรัพยากรขององค์กร (ERP) จะช่วยบริษัทในการบริหารจัดการและทำให้ขั้นตอนทางธุรกิจของบริษัทสะดวกขึ้นด้วยการผูกทุกสิ่งทุกอย่างเข้าด้วยกันภายในฐานข้อมูลและอินเทอร์เฟสเดียว เมื่อทุกแผนกหรือสถานที่ต่างมีซอฟต์แวร์และแหล่งข้อมูลของตัวเอง ความมีประสิทธิภาพจึงด้อยลง ขั้นตอนที่มีความซับซ้อนจะทำให้เสียเวลาและเงินอย่างมาก ฐานข้อมูลที่หลากหลายทำให้เกิดความสับสนและความซ้ำซ้อน การขาดทัศนวิสัยทำให้ยากที่จะค้นหาและแก้ไขปัญหาได้ ระบบ ERP จะเชื่อมโยงพนักงานกับข้อมูลที่พวกเขาต้องการใช้เพื่อสนับสนุนลูกค้า ขั้นตอน และโครงการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม

โซลูชั่น ERP จาก Epicor จะช่วยให้บริษัททุกขนาดเติบโต

เชื่อมต่อกับ Epicor

ช่วยบอกให้เราทราบเกี่ยวกับเป้าหมายและความท้าทายที่เฉพาะเจาะจงของคุณ เพื่อให้เราสามารถแสดงให้เห็นว่าเหตุใดซอฟต์แวร์ Epicor จึงมีความเหมาะสมกว่า ติดต่อเราผ่านทางโทรศัพท์ แชท หรืออีเมล หากคุณเป็นลูกค้าเดิม โปรดเข้าสู่ระบบ EpicCare