Skip to main content
  • Distribution

Effektiv distribution betyder att ha tillgång till de rätta verktygen för att på ett effektivt sätt planera, montera, skeppa ut och leverera varorna som kunderna vill ha, precis när de vill ha dem. Epicors® lösningar för distributionssektorn ger fullständig insyn i komplexa leveranskedjor, snabbare tillgång till nödvändig information, förkortad tid från order till leverans (TD), större lageromsättning, förbättrad kundservice och ökad lönsamhet.

Omfattande funktioner för styrning av leverantörskedjan (SCM) som orderregistrering, inköp och lagerhållning, samt mer avancerade funktioner (SCE) med bland annat lagerstyrning ger stöd för utökade värdekedjor. Även kund- och leverantörshantering (CRM/SRM) ingår. Driftsinformationen ger underlag för resultatberäkningar och analyser, och ekonomifunktionerna ger full insikt och möjlighet att generera olika rapporter.

Men in a warehouse talking, looking at a tablet, one of them sitting in a forklift

Läs mer om våra branschspecifika lösningar

Fält med en * är obligatoriska

Epicor värderar din integritet. Webbplats villkor.