Results: 1
Country Category

Epicor Software – Trụ sở chính tại khu vực châu Á

Tháp A – Novena Square Office 
Số 238A đường Thomson #23-06 
Singapore 307684 
Số điện thoại:(65) 6333 8121 
Fax: (65) 6333 8131 
Email: seamarketing@epicor.com

Epicor Software Corporation – Trụ sở chính

804 Las Cimas Parkway 
Austin, TX 78746 
Số trực tiếp: +1.512.328.2300

Nhiều năm qua, Epicor đã cung cấp các giải pháp đáp ứng nhu cầu tại địa phương của các doanh nghiệp trên khắp thế giới. Chúng tôi đã tận dụng chuyên môn của các đội ngũ phát triển địa phương tại châu Âu, Mỹ La tinh và châu Á, cũng như các đối tác quốc tế, để kết hợp chức năng nâng cao trên phạm vi quốc tế vào các ứng dụng hàng đầu của mình, chẳng hạn như chức năng quản lý nhiều đơn vị tiền tệ. Chúng tôi cũng tuân thủ tiêu chuẩn châu Âu đối với các chức năng đó để có thể giúp bạn mở rộng sự hiện diện trên toàn cầu. Công ty đặt trụ sở chính ở Austin, Texas với các văn phòng và công ty liên kết trên khắp thế giới.

Các giải pháp của Epicor đã được biên dịch và bản địa hóa cho nhiều thị trường hàng đầu thế giới và được hàng nghìn công ty tại hơn 150 quốc gia sử dụng. Với văn phòng khắp châu Âu, châu Á, Australia và Mỹ La tinh, Epicor cùng mạng lưới đối tác rộng lớn sẵn sàng hỗ trợ bạn giải quyết các nhu cầu trên phạm vi quốc tế.

Để biết thông tin liên hệ chi tiết của tổ chức hỗ trợ tại địa phương của bạn, hãy truy cập vào EpicWeb.

Phone
Office +84 28 6287 6108
Email

Office Address:
Epicor Software Vietnam Company Limited, Level 46, Bitexco Financial Tower, No. 2 Hai Trieu Street, District 1 , Ho Chi Minh City, Vietnam